2016-04-22 23:53 #0 av: [evilewa]

Jag vill uppmana er som köper hamstrar just nu att göra en extra koll när ni köper guldhamstrar, ungar eller vuxna, oavsett om de ska gå i avel eller sällskap.

2013 tog jag in en hamster från en uppfödare som sedan fick lägga ner p g a misstänkt Papova vilket i sin tur drabbade min uppfödning. Jag fick lägga ner hela min guldhamsteravel p g a detta.

Jag väntade 2 år och 2015 valde jag att starta upp min avel på nytt. Trots den smärtsamma perioden av att blivit tvingad att avliva mina käraste vänner.

I Sverige pågår stor import på guldhamstrar från utlandet. Dessa ska sättas i karantän och förhoppningsvis sker detta kontrollerat.  Min förhoppning är att det stämmer, då det för ett antal år sedan inte gjorde det. Man lär sig förhoppningsvis av misstagen som har gjorts tidigare, vad vet jag? Det sker ju generationsskiften och de som var med för 4-5 år sedan har kanske begränsad kännedom om vad som hände då.

Att bidra till guldhamsterns bestånd i Sverige, fortlevnad och undvika inavel, ställer också krav på den importansvarige.  Tyvärr hör man allt för många gånger att man mer fokusera på att det primära är att etablera en "egen linje" än säkerheten runt omkring. och  Ibland  är den lite godtycklig....

Andra risker som förekommer nu är att man skiljer på karantän av hamstrar som ska säljas till avel/uppfödare vs sällskap. Vilket i sig är förödande med tanke på att man inte som säljare till 100% kan styra en köpare att inte avla eller interagera med andra uppfödare, med nya inköp eller dyka upp på div. utställningar.

Låt oss säga att en person köper en hamster för sällskap, i riskzoonen enligt ovan, och sedan kontaktar en uppfödare, för att utöka sitt bestånd? Eller så säljs den vidare till avel.

Har man karantän, så har man......