Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

00. GULDHAMSTER ALLMÄNT 01 --- Avel, Genetik, Uppfödning 02 --- Hälsa, Beteende, Kosthållning 03. CAMPBELLS ALLMÄNT 04 --- Avel, Genetik, Uppfödning 05 --- Hälsa, Beteende, Kosthållning 06. KINESISK ALLMÄNT 07 --- Avel, Genetik, Uppfödning 08 --- Hälsa, Beteende, Kosthållning 09. ROBOROVSKIS ALLMÄNT 10 --- Avel, Genetik, Uppfödning 11 --- Hälsa, Beteende, Kosthållning 12. RYSK VINTERVIT ALLMÄNT 13 --- Avel, Genetik, Uppfödning 14 --- Hälsa, Beteende, Kosthållning 15. HYBRIDER ALLMÄNT 16 --- Avel, Genetik, Uppfödning 17 --- Hälsa, Beteende, Kosthållning 18. HAMSTER ALLMÄNT 19 --- Burar och tillbehör 20 --- Bildtrådar 21 --- Utställningssnack - Träffar 22 --- MH & Veckotävlingar 23 --- Minneslunden 24 - Andra Djur 25 - Off Topic 26 - Frågor till värdar / Om sajten 27 - Säljes och köpes 28 - Nyfiken i en strut
01 - Avel, Genetik, Uppfödning

Färgkategorier

2008-07-26 22:16 #0 av: Sara87

…och hur de kan användas i avel. Denna information har skrivits av Helena Ringdahl på Tosca’s och jag har bett henne om tillåtelse att publicera dem här på Hamster iFokus som en lärorik och nyttig hjälp till alla som är intresserade av avel och genetik på Guldhamstrar. Hoppas den kommer till nytta för många!! Marie/Englatassens

Det är inte särkligt lätt att sätta sig in i alla färger som finns och vilka som är olämpliga att blanda när man är ny uppfödare. Det är mycket genetik att lära sig. Jag har funderat lite på hur man kan gruppera färgerna så att det blir lättare för nybörjare. I kategorierna 1-3 finns även parningsschema, som förenklade lathundar, där man kan leta fram vad man kan få för färg på sina ungar om man parar resp. färg med varandra. För de som undrar hur de olika färgerna ser ut vill jag hänvisa till SHF:s hemsida där de flesta färgvarianterna finns beskrivna i text och bild.

Kategori 1. Vilttecknade:

De färger som är vilttecknade är Normalfärgad (förkortas Nf texten nedan), Rost och Cinnamon. Jag vill kalla dom grundfärger eftersom de är vanliga och kan användas för att åstadkomma många färgvarianter tillsammans med de andra kategorierna. Mörkgrå är inte så vanlig så därför tar jag inte upp den här. Gul är också vilttecknad men är en komplicerad färg som jag tilldelat en egen kategori. Silvergrå är en dominant färgvariant som jag föredrar betrakta som en mönstergen istället då den påverkar alla mina 4 färgkategorier på olika sätt. Silvergrå tänkte jag återkomma till i en annan artikel.

Normalfärgad ( ): Detta är guldhamsterns färg i vilt tillstånd. Färgen är dominant över Rost och Cinnamon men även över kategori 2 och 3. detta innebär förenklat att i en parning där den ena föräldern är Nf så kommer de flesta eller alla ungar bli Nf.

Rost (bb): Rost är en recessiv färg som bara kan uppstå om båda föräldrar har eller bär anlag för färgen. Rost kan användas med kategori 2 och 3 för att få fram Choklad och Champagne. I kombination med kategori 3 kan man avla fram färgvarianter som t.ex. Caramel och bö Sobel.

Cinnamon (pp): Cinnamon är också en recessiv färg. Det är cinnamonanlaget som är upphov till de rödögda färgvarianterna (förutom albino). I kombination med kategori 2 kan man få fram Dove och med kategori Creme kan man få fram t.ex. rö Creme, Mink och Koppar.

Ytterliggare en variant är rö rost (bb pp). Hamstern är då både Rost och Cinnamon samtidigt. Den kan vara svår att skilja från vanlig Cinnamon och därför vill man helst undvika dessa. Men färgvarianten är bra att använda om man vill föda upp Champagne (kategori 2) eller Koppar (kategori 3).

Parningsschema för vilttecknade:
OBS: Om någon av föräldrarna bär dolda anlag kan flera färgvarianter förekomma. Men i detta exemplet förutsätter vi att föräldrarna är "rena" i sina färger.  
Förälder 1

 

Förälder 2

Nf

( )

Rost

(bb)

Cinnamon

(pp)

Rö Rost

(bb pp)

Nf

( )

Nf

( )

Nf

(Bb)

Nf

(Pp)

Nf

(Bb Pp)

Rost

(bb)

Nf

(Bb)

Rost

(bb)

Nf

(Bb Pp)

Rost

(bb Pp)

Cinnamon

(pp)

Nf

(Pp)

Nf

(Bb Pp)

Cinnamon

(pp)

Cinnamon

(Bb pp)

Rö Rost

(bb pp)

Nf

(Bb Pp)

Rost

(bb Pp)

Cinnamon

(Bb pp)

Rö rost

(bb pp)

 


Englatassens Muffins, Cinnamon Rex. Foto: Englatassens

Kategori 2. Svartbaserade färger:

De färger som är svartbaserade är Svart, Choklad, Dove och Champagne. Färgerna i denna kategori kan paras med varandra men även med kategori 1. I kombinationen med kategori 4 kan man få fram läckra skp-färger (läs mer nedan). Man vill däremot inte para dessa med cremebaserade färger eftersom det då påverkar svartbaserade färger negativt. Svarta hamstrar med cremebaserade förfäder får tydligen dålig svärta som blir brunaktig och ojämn.

Svart (aa): Denna recessiva gen maskerar hamsterns viltteckning så att vi får enfärgade hamstrar i Svart.

Choklad (aa bb): Choklad är en kombination av Svart och Rost.

Dove (aa pp): Dove är en kombination av Svart och Cinnamon och är alltså rödögd.

Champagne (aa bb pp): Denna variant är en kombination av Svart, Rost och Cinnamon och är rödögd.

Parningsschema för svartbaserade färger:
OBS: Om någon av föräldrarna bär dolda anlag kan flera färgvarianter förekomma. Men i detta exemplet förutsätter vi att föräldrarna är "rena" i sina färger.
Förälder 1

 

 

Förälder 2

Svart

(aa)

Choklad

(aa bb)

Dove

(aa pp)

Champagne

(aa bb pp)

Svart

(aa)

Svart

(aa)

Svart

(aa)

Svart

(aa)

Svart

(aa)

Choklad

(aa bb)

Svart

(aa Bb)

Choklad

(aa bb)

Svart

(aa Bb Pp)

Choklad

(aa bb Pp)

Dove

(aa pp)

Svart

(aa Pp)

Svart

(aa Bb Pp)

Dove

(aa pp)

Dove

(aa Bb pp)

Champagne

(aa bb pp)

Svart

(aa Bb Pp)

Choklad

(aa bb Pp)

Dove

(aa Bb pp)

Champagne

(aa bb pp)


Englatassens Just Face It, Choklad Satin. Foto: Englatassens

Kategori 3. Cremebaserade färger:

Man bör endast para kategori 3 med kategori 1. Man måste dock vara uppmärksam på att de vilttecknade kan ha gult i sig utan att det syns och man vill absolut undvika att få in gult/skp i cremebaserade linjer.

De cremebaserade färgerna är egentligen Creme, Caramel, Rö Creme och Rö Caramel men tillsammans med teckningsgenen Umborous uppstår även färgerna Sobel, Bö Sobel, Mink och Koppar. Jag har därför gjort två parningsscheman i denna kategori, den ena utan Umborous och den andra med Umborous.

Creme (ee): Denna recessiva gen maskerar hamsterns viltteckning så att vi får enfärgade hamstrar i ljusa toner. Creme med umborous blir Sobel.

Caramel (bb ee): Caramel är en kombination av Creme och Rost. Caramel med umborous blir Bö Sobel.

Rö Creme (ee pp): Färgen är en kombination av Creme och Cinnamon och är alltså rödögd. Tillsammans med umborous uppkommer Mink.

Rö Caramel (bb ee pp): Denna variant är en kombination av Creme, Rost och Cinnamon och är förstås rödögd. Tyvärr är dessa svåra att skilja från rö Creme, liksom för rö Rost i kategori 1 så vill man undvika denna variant om man inte försöker få fram Koppar som alltså är rö Caramel med umborous.

Parningsschema för cremebaserade färger:
OBS: Om någon av föräldrarna bär dolda anlag kan flera färgvarianter förekomma. Men i detta exemplet förutsätter vi att föräldrarna är "rena" i sina färger. 
Förälder 1

 

 

Förälder 2

Creme

(ee)

Caramel

(bb ee)

Rö Creme

( ee pp)

Rö Caramel

(bb ee pp)

Creme

(ee)

Creme

(ee)

Creme

(Bb ee)

Creme

(ee Pp)

Creme

(Bb ee Pp)

Caramel

(bb ee)

Creme

(Bb ee)

Caramel

(bb ee)

Creme

(Bb ee Pp)

Caramel

(bb ee Pp)

Rö Creme

(ee pp)

Creme

(ee Pp)

Creme

(Bb ee Pp)

Rö Creme

(ee pp)

Rö Creme

(Bb ee pp)

Rö Caramel

(bb ee pp)

Creme

(Bb ee Pp)

Caramel

(bb ee Pp)

Rö Creme

(Bb ee pp)

Rö Caramel

(bb ee pp)

 


Englatassens Love, Rö Caramel Rex/Satin. Foto: Englatassens


Parningsschema för cremebaserade färger med umborous:
OBS: Om någon av föräldrarna bär dolda anlag kan flera färgvarianter förekomma. Men i detta exemplet förutsätter vi att föräldrarna är "rena" i sina färger. Jag har inte skrivit ut genatyperna för avkommorna i detta parningsschema med det är lika som ovan, dock med eller utan umb.
Förälder 1 med umborous

 

Förälder 2

Sobel

(ee Uu)

Bö Sobel

(bb ee Uu)

Mink

(ee pp Uu)

Koppar

(bb ee pp Uu)

Creme

(ee)

Sobel

Creme

Sobel

Creme

Sobel

Creme

Sobel

Creme

Caramel

(bb ee)

Sobel

Creme

Bö Sobel

Caramel

Sobel

Creme

Bö Sobel

Caramel

Rö Creme

(ee pp)

Sobel

Creme

Sobel

Creme

Mink

Rö Creme

Mink

Rö Creme

Rö Caramel

(bb ee pp)

Sobel

Creme

Bö Sobel

Caramel

Mink

Rö Creme

Koppar

Rö Caramel


Amarula, Mink Rex. Foto: Englatassens

Kategori 4. Gul/Sköldpadd:

Denna kategori är mer komplicerad och svår för nybörjare pga att anlaget för gult nedärvs könsbundet. Det betyder att gult liksom sitter fast på anlaget som avgör kön. Vad hamstern får för färg beror alltså på om det är en hona eller en hane. Hanar kan bara få det gula anlaget i enkel upplaga från sina mammor och kan bara bli gula. Gula hanar ger  sin tur alltid sitt gula anlag till alla sina döttrar. Honor däremot kan få det gula anlaget i enkel upplaga från en av sina föräldrar och blir då sköldpaddsfärgade (spräckliga/fläckiga i gult och någon mer färg) eller dubbel upplaga från båda föräldrar och blir då gula. Gula honor för alltid det gula anlaget vidare till alla sina barn oavsett kön. Sköldpaddsfärgade honor för anlaget för gult vidare till hälften av sina barn oavsett kön.

Gult är en vilttecknad färgvariant och kan paras med kategori 1 för att få fram t.ex. färgvarianten Honey. Problemet är att man även kan få fram sköldpaddsfärgade vilttecknade honor där de gula fläckarna inte syns särskilt tydligt. Missar man detta så kanske man använder en av dessa avkommor i avel med cremebaserade hamstrar och detta är något man absolut vill undvika. Som uppfödare måste man alltså vara väldigt medveten och kunnig i genetik så man inte säljer gulbaserade ungar vidare till någon som vill jobba med kategori 3.

Gult gör sig (enligt mig) mycket snyggare i kombination med kategori 2 eftersom kontrasterna hos sköldpaddsfärgade honor blir mer framträdande. Hamstrar som har anlagen för både gult och svart (kallas black/yellow) blir i grunden enfärgade men med mycket stacktippning i svart. De kan också uppkomma i choklad/yellow, dove/yellow och champagne/yellow men detta är ovanligt. Sköldpadd kan uppkomma i svart (vanligast) choklad (ganska vanligt), dove och champagne. Den sistnämnda är mycket ovanlig men jag har själv fått en här hos mig.


Milea, Choklad skp/vit. Foto: Englatassens

Slutligen...

...så vill jag påtala att jag utelämnat flera färger som t.ex. Mörkgrå, Offwhite, Silver Pearl och Albino m.fl. Detta är väl medvetet från min sida då jag föredrar att betrakta de färger som jag tagit med som grundfärger. Det innebär inte att jag har rätt men för mig förenklar det genetiken. Jag hoppas att jag med denna artikel kunnat hjälpa någon till någon slags insikt.

Av: Helena Ringdahl

Tack Helena för att vi får publicera din artikel här på Hamster iFokus och tack Marie på Englatassens för de fina bilderna!

Tillägg av Sara87: För mer Gul/Sköldpaddsgenetik kolla här: Gult och sköldpadd

Anmäl
2008-07-26 22:19 #1 av: Englatassens

Toppen Sara!!Skrattande

Anmäl
2008-07-26 22:20 #2 av: Sara87

#1 Tack. Det va lite klurigt med tabellerna när det skulle in här men tror jag fick till det :P

Anmäl
2008-07-26 22:23 #3 av: Englatassens

Jättefint!! Jag hoppas d kan komma till användning!!Glad

Anmäl
2008-07-27 00:51 #4 av: UlrikaD

Suverän artikel, verkligen. Men hur använder man ett parnings-schema egentligen?

Anmäl
2008-07-27 00:54 #5 av: Asa-N

#4 för att se vad det kan komma i kullen :o)

Anmäl
2008-07-27 01:17 #6 av: UlrikaD

Jag vet att man använder ett korsnings-schema. Jag vet bara inte HUR man använder det. Jag vill gärna lära mig.

Anmäl
2008-07-27 01:19 #7 av: UlrikaD

Jag har själv tidigare i år efterlyst just detta schemat när Toscas försvann från nätet.

Anmäl
2008-07-27 01:21 #8 av: Asa-N

Detta med korsningsschema är inget man lär sig så här utan man måste sitta ner med någon som kan det och lära sig den långa vägen så att säga.

Anmäl
2008-07-27 01:23 #9 av: UlrikaD

Någon som vill göra hembesök hos en vetgirig göteborgare??Flört

Anmäl
2008-07-27 01:35 #10 av: TiinaN

Jätte bra artikel! :)

Anmäl
2008-07-27 03:06 #11 av: Noomie

jag kn ta grunderan med dig ulrika ...kram Noomie

Anmäl
2008-07-27 03:21 #12 av: UlrikaD

#11 Tack!! Supergulligt.Skrattande

Anmäl
2008-07-27 10:47 #13 av: Englatassens

Ja annars e du välkommen å ringa mig, d vet du!!

Anmäl
2008-07-27 16:34 #14 av: UlrikaD

#13 Men Åsa skrev att man måste träffas och gå igenom det?

Anmäl
2008-07-27 16:38 #15 av: Asa-N

Det är lättare om man sitter och kan rita på papper men det går ju även att beskriva över telefon, men det är bökigare tycker jag :o)

Anmäl
2008-07-27 16:54 #16 av: Englatassens

#14.... ???? MÅSTE??? haha d går precis lika bra per tfn...Räcka ut tungan D har jag gjort med flera!!Glad

Anmäl
2008-07-27 17:49 #17 av: Jenny_S

Mycket bra artikel enligt mitt tycke!! =-)

Anmäl
2008-07-27 18:04 #18 av: membeel

Åh, jag vill också lära mig hur man använder schemat .. vet att vi gjort sånt där i skolan nån gång .. men det fastna aldrig ;p

Anmäl
2008-07-27 20:15 #19 av: hamsterhuette

really really good work!!!!

Anmäl
2008-07-28 14:02 #20 av: HelenaR

Vad roligt att min artikel kommer till användning. Glad

De parningsscheman som jag gjort ovan visa på ett förenklat sätt vad ungarna kommer att få för färg beroende på vad föräldrarna är för färg. Om föräldrarna bär på dolda anlag så kan en massa andra färgvarianter uppkomma också.

Man kan göra ett annat parningsschema där man skriver in föräldrarnas kända genotyp (alla färganlag som man vet att de bär på) och på så sätt räkna ut vad för färger som kan uppkomma i den planerade kullen och man kan även räkna ut hur stor andel av kullen som får en viss färg (i procent). Självklart spelar slumpen in... även om man räknat på att 50% bör bli t ex svarta så kanske man inte får en endaste svart.

UlrikaD: Jag har inte försvunnit men jag är sällan här inne. Min hemsidsadress är numera www.toscas.nu/index.htm Välkommen!Skrattande

Anmäl
2008-07-28 14:04 #21 av: Englatassens

Helena!! Har du "filat" ihop en fortsättning på bla sg???Räcka ut tungan

Anmäl
2008-07-28 14:12 #22 av: HelenaR

Nej, det har jag inte. Familjen tar mycket tid numera vet du.

Anmäl
2008-07-28 14:14 #23 av: Englatassens

Ja d förstår jag!! Glad Tänkte att man måste ju fråga bara, annars får man aldrig veta...Flört

Anmäl
2008-07-28 19:34 #24 av: UlrikaD

#20 Menade att din hemsida försvunnit, inte du såklart. Men den nya länken du skrev fungerar inte ju.Ledsen

Anmäl
2008-07-30 21:59 #25 av: HelenaR

Testa med denna: www.toscas..nu/Index.htm

Det ska inte spela nån roll men det verkar som det måste vara stor bokstav i Index

Fattar inte vad du menade med att min hemsida försvann... den har legat uppe hela tiden fast under www.kittenbergs.se Där ligger min katthemsida kvar.

Anmäl
2008-07-30 22:01 #26 av: HelenaR

Men... det funkar inte heller. Nu måste jag fixa den igen. Ledsen

Anmäl
2008-07-30 22:03 #27 av: HelenaR

Hade ju skrivit två punkter.

Anmäl
2008-07-30 22:43 #28 av: mocchino
Vill ni komma in på Toscas hemsida kan ni klicka HÄR!
Anmäl
2008-08-08 22:11 #29 av: Lovizaa

Vart "finns" Offwhite-färgen då?? Oc vilka kan man para då för att få fram Offwhite, m.m. Vilken färg kan ungarna få då?

Jag frågar detta för att jag är väldigt intesserad i Offwhite Glad

Anmäl
2008-08-27 21:48 #30 av: Memliss

ihhh Fick just syn på Just Face It!!!!Har sonen Diablo hos mig. väldigt lik pappa sin! *stolt*

Anmäl
2009-02-03 18:54 #31 av: bblomquist

mycket bra och lärorikt! :D

Anmäl
2009-02-03 19:43 #32 av: GeeGee

Så min lilla rödögda rost som jag ska hämta imorgon är alltså ganska ovanlig =D

Fast det stod ju också att man skulle undvika sånna =(

Anmäl
2009-02-03 22:02 #33 av: mocchino

#32 Nej rö rost är inte speciellt ovanlig. :)

Anmäl
2009-02-07 16:48 #34 av: chocomian

Ska det stå "Svart (aa)" på hela översta raden med parningsschemat för svartbaserat? :o

 

Anmäl
2009-02-07 17:02 #35 av: Sara87

#34 Det är detta schema som Helena satt ihop å jag litar på att hon har rätt.

Anmäl
2009-02-12 20:34 #36 av: malin99

aa jätte bra det fick jag mycket nytta av .

Anmäl
2009-02-12 21:56 #37 av: [BARABAZ]

#34 Ja, i och med att Helena skriver att det är med utgångspunkt att föräldrarna inte bär på några dolda gemensamma anlag så är det alldeles riktigt.Glad

Anmäl
2009-02-12 22:07 #38 av: chocomian

#37 Ah, då hänger jag med! :)

Tack!

Anmäl
2009-02-12 22:33 #39 av: Madinadjurhem

bra artikel:))

Anmäl
2009-02-13 11:40 #40 av: hidianan

Kanon bra artikel!

Anmäl
2009-02-16 17:03 #41 av: Ebba-A

Vilken kategori tillhör offwhite? Är jag helt ute och cyklar som tror att det är en cremebaserad färg?

Värd på Choklad iFokus

Anmäl
2009-02-16 17:10 #42 av: membeel

# 41, offwhite är cremebaserat, ja (:
ee ( creme) + sgsg ( silvergrått ) ger offwhite :)

Anmäl
2009-02-16 17:13 #43 av: Ebba-A

#42 Bra, då vet jag :) Ska ev. köpa in en offwhite-hane i sommar.

Värd på Choklad iFokus

Anmäl
2009-02-22 02:54 #44 av: Odette

super bra artikel! lättläst och intressant,, blev verkligen sugen på att lära mig mer om hamster avel och genetik. har "gruvat" mig lite för att sätta mig in i det då man vet hur mkt det finns att lära sig vad gäller olika kombinationer och hur färger nedärvs.. men nu känns det mkt mer lockande! Jag vill veta mer om allt redan nu :-D
Ska fortsätta hålla utkik efter bra artiklar om genetik, men tills vidare får jag ge en stor ros till författaren som gjort ett super bra jobb till denna artikel. Jag bokmärker den direkt ;-)

Registrerad guldhamsteruppfödare i SHF sedan 2009. Min hemsida; Exentrion's

Anmäl
2009-03-22 19:02 #45 av: Odette

Får man låna och publicera delar av denna artikel till sin hemsida? Självklart refererar jag ju till författaren,, den är bara så bra! Å ja måste ju fråga om lov innan jag nyllar den Skäms

Registrerad guldhamsteruppfödare i SHF sedan 2009. Min hemsida; Exentrion's

Anmäl
2009-03-22 20:16 #46 av: GeeGee

Jag undrar samma sak som Odette! Artikeln är så otroligt bra och jag skulle gärna vilja långa delar av den till en hemsida. Och jag refererar själfallet till den.

Anmäl
2009-03-22 20:42 #47 av: HelenaR

Jag är bara glad om folk tycker om det jag skriver och så länge ni uppger mitt namn så får ni gärna använda det.

Anmäl
2009-03-22 22:54 #48 av: Ebba-A

Silvergrå är vilttecknad eller? :)

Värd på Choklad iFokus

Anmäl
2009-03-23 08:55 #49 av: nonisaga

#48 japp det är det

Anmäl
2009-03-23 17:47 #50 av: Odette

#47 Tack! Du har just gjort min hemsida snäppet intressantare ;-D ska lägga upp den där nu på direkten, thanks again!
(www.exentrions.weebly.com är adressen btw)

Registrerad guldhamsteruppfödare i SHF sedan 2009. Min hemsida; Exentrion's

Anmäl
2009-03-23 20:51 #51 av: Odette

*för tusan,, jag får inte till tabellerna* kan man bli frustrerad eller kan man,, hittar ingen tabell funktion i weebly.. nån som kan??

Registrerad guldhamsteruppfödare i SHF sedan 2009. Min hemsida; Exentrion's

Anmäl
2009-03-23 21:22 #52 av: Nilsherman

bra tråd :D

Anmäl
2009-05-02 18:25 #53 av: Love-Hamster

Jättebra artikel!

Anmäl
2009-07-07 20:36 #54 av: Littlefox

Bra artikel :D

Anmäl
2009-10-27 02:37 #55 av: Superstars

MYCKET  Intressant läsning!Glad

Anmäl
2009-10-27 15:38 #56 av: Englatassens

Ja visst e den toppen?? Jag tänkte att d skulle uppskattas av många härinne, därför frågade jag Helena om d va ok att publicera d här.... hoppas hon finner tid över å skriva om Sg me så småningom...Glad

Å så hoppas jag att fler fortsätter å fråga om hjälp INNAN parningKyss

Anmäl
2009-11-06 21:21 #57 av: [MissDiss]

Kan inte någon berätta för mig vilka färger man kan para Offwhite med för att få fram vilka fräger? :)

// Missy - Medarbetare på Choklad & Dvärghamster iFokus

Anmäl
2009-11-06 22:36 #58 av: Odette

#57 ja tack punkt se.. vill också ha information om dom vita varianterna. Jag är informationstörstig som en vampyr men det är  seeegt på den vettiga infomrationsfronten- dvs efterlyses!! Glad

Fått massa jäkla förslag på vad en av mina hanar kan va så nu ger jag snart upp alltså

Registrerad guldhamsteruppfödare i SHF sedan 2009. Min hemsida; Exentrion's

Anmäl
2010-06-15 23:12 #59 av: Odette

Länge sedan denna blev puttad, tycker den är så bra så nu Putteliputtar jag ^^

 

Registrerad guldhamsteruppfödare i SHF sedan 2009. Min hemsida; Exentrion's

Anmäl
2010-06-16 01:32 #60 av: nakuta

Detta ve en intressant artikel, är själv väldigt intresserad av att lära mig mer och genetik och så hos hamstrar =)

Amor vincit omnia

Reggad Uppfödare i SHF under Prefixet Midnattsglimtens

Anmäl
2010-06-17 19:39 #61 av: Odette

Ja.. den är hur bra som helst. Man kan läsa den hur många gånger som helst ;)

 

Registrerad guldhamsteruppfödare i SHF sedan 2009. Min hemsida; Exentrion's

Anmäl
2010-09-05 16:54 #62 av: aliiciaj

Hej!

Jag tänker para min silvergrå LH guldhamster hona med min creme färgade LH guldhamsterhane, jag undrar om det går? Så det inte är två helt omöjliga färger att korsa? och vadf skulle det kunna bli för färg på ungarna? Skulle dem bli ee och ng som föräldrarna då eller?

MVH

Alicia

Anmäl
2010-09-05 18:11 #63 av: SweetCheeks

#62 Det är en "ok" kombination. Glad Vad har respektive hamsters föräldrar för färger?

Är honan heterozygot eller homozygot silvergrå?

Om varken honan eller hanen bär på några recessiva anlag (för färg) blir det normalfärgat och heterozygot silvergrå i kullen. Det blir normalfärgat och silvergrå även om honan är heterozygot för silver (Sgsg).

 

Tilda

Värd på Dvärghamster i Fokus och medarbetare på Hemsidor i Fokus

Aka Lakritsugglan, lakritsugglan.eu, webbsidemakare/utvecklare/designer med F-skattsedel

Virka-amigurumi.se - Japanska ergonomiska virknålar

Anmäl
2010-09-05 18:23 #64 av: Odette

#62 Parar man en silvergrå med creme kan man räkna med att få svartögd vit, offwhite etc. Lite beroende på vad föräldrarna bär på bakåt.
Men det finns ju mycket annat man måste tänka på också, utöver färgval.. Hur gammal är hanen och honan? Är båda friska och utan defekter så som svansknyck etc? Har de bra storlek, hull och temperament- sociala, snälla och nyfikna?
Läs på mycket innan du funderar på att sätta ihop dem. De bör åtminstone vara 5 månader gamla innan deras första kull. honan ej över 8 månader om det är hennes första.
Men ja, silvergrå och creme funkar.

Registrerad guldhamsteruppfödare i SHF sedan 2009. Min hemsida; Exentrion's

Anmäl
2010-09-05 18:28 #65 av: SweetCheeks

#64 En creme har inget silveranlag och oavsett om den silvergrå är hetero- eller homozygot kan avkomman bara få ett silveranlag. Hur kan det då bli svartögd vit? Jag utgår ifrån att svartögd vit är homozygota för silveranlaget, eller har jag lärt mig fel nu igen? Glad

 

Tilda

Värd på Dvärghamster i Fokus och medarbetare på Hemsidor i Fokus

Aka Lakritsugglan, lakritsugglan.eu, webbsidemakare/utvecklare/designer med F-skattsedel

Virka-amigurumi.se - Japanska ergonomiska virknålar

Anmäl
2010-09-05 18:30 #66 av: Carjos

#64 Svartögd vit kan inte komma i en sådan kombination. För att få det så måste båda föräldrarna var silvergrå eller annan silvervariant.

/ Caroline- Kolarängens guldar i cremebaserat och mörkgrått, samt Roborovski.

http://kolarangen.weebly.com

Anmäl
2010-09-05 18:36 #67 av: Carjos

Måste påpeka det står att man skall undvika para svartbaserade med cremebaserade för att inte få sämre svarta det gäller även då att undvika para med nf, cinnamon, rost mm alltså inte bara creme utan alla "röda" färger.

/ Caroline- Kolarängens guldar i cremebaserat och mörkgrått, samt Roborovski.

http://kolarangen.weebly.com

Anmäl
2010-09-05 18:38 #68 av: Odette

Mitt fel ^^

Registrerad guldhamsteruppfödare i SHF sedan 2009. Min hemsida; Exentrion's

Anmäl
2010-09-05 20:46 #69 av: SweetCheeks

#62 Jag uttryckte mig slarvigt i #63: Om honan är heterozygot silvergrå kan det bli normalfärgat och silvergrå i kullen. Är honan homozygot silvergrå blir det endast silvergrå i kullen. Ovanstående förutsätter alltså att honan och hanen inte bär på några recessiva (färg)anlag.

 

#67 Samtidigt står det att kategori 3 endast får paras med kategori 1, varför jag utgick ifrån att det var ok. Att inte para cremebaserat med svartbaserat gäller väl i första hand om man är medlem i SHF? Det påverkar endast svärtan, inte hamsterns hälsa? Har jag förstått det rätt då?

 

Tilda

Värd på Dvärghamster i Fokus och medarbetare på Hemsidor i Fokus

Aka Lakritsugglan, lakritsugglan.eu, webbsidemakare/utvecklare/designer med F-skattsedel

Virka-amigurumi.se - Japanska ergonomiska virknålar

Anmäl
2010-09-05 21:10 #70 av: Carjos

# 67 Ja alltså det med svart hade inget att göra med det du skrev Glad utan jag läste igenom vad som stod i artikeln och tyckte att det även borde stått så isådanafall om man nu inte vill "förstöra" svartbaserat.

Para creme med svart får du göra även som SHF medlem för den rekommendationen togs bort, några av de regler/rekommendationer som tillkom/tilkommit i SHF blev tyvärr till av okunskap.

Japp det påverkar bara färgen inte hälsan Glad

/ Caroline- Kolarängens guldar i cremebaserat och mörkgrått, samt Roborovski.

http://kolarangen.weebly.com

Anmäl
2010-09-05 21:16 #71 av: SweetCheeks

#70 Jag tänkte att du menade att Odette och  jag skrev att det var en "ok" kombination. Glad

Åhå, jag tyckte precis att jag läst i en tråd om att para cremebaserat med svartbaserat att det inte längre är en rekommendation utan ett regel att man som medlem i SHF inte får göra en sådan kombination. Vad är det som gäller egentligen?

 

Tilda

Värd på Dvärghamster i Fokus och medarbetare på Hemsidor i Fokus

Aka Lakritsugglan, lakritsugglan.eu, webbsidemakare/utvecklare/designer med F-skattsedel

Virka-amigurumi.se - Japanska ergonomiska virknålar

Anmäl
2010-09-05 21:35 #72 av: Carjos

#71 Kanske creme med gult du tänker på för det är en regel Glad

/ Caroline- Kolarängens guldar i cremebaserat och mörkgrått, samt Roborovski.

http://kolarangen.weebly.com

Anmäl
2010-10-13 21:03 #73 av: Englatassens

*putt*

Anmäl
2010-11-14 22:38 #74 av: [Licroana]

tycker denna artikeln är super! :)

tänkte bara , de står ju att hon tänkte återkomma till silvergrå o de senare - ingen som vet om det kommit eller om de kommer?
jag vill lära mig meeer!Guld i mun

Mvh Carro :-)

Anmäl
2010-11-14 22:41 #75 av: Odette

#74 Me too, men jag tror inte det finns nån fortsättning.. de hade suttit fint ju Skrikandes Skrattande

Registrerad guldhamsteruppfödare i SHF sedan 2009. Min hemsida; Exentrion's

Anmäl
2010-11-14 22:57 #76 av: [Licroana]

#75 Har hon som skrev den lagt ner sin uppfödning?

Mvh Carro :-)

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.